Starptautiskais Porcelāna Apgleznošanas mākslas simpozijs "KOPĀ 2015"

Organizē Latvijas Mākslas akadēmija kopā ar biedrību "Latvijas Mākslinieku savienība"


29.06.2015

pirmdiena

Dalībnieku ierašanās Rīgā

Plkst. 17.00 atbrauc lielais autobuss starp Latvijas Mākslas akadēmiju(LMA) un muzeju. Izbraukšana no LMA pagalma plkst. 17.30

Iekārtošanās  Latvijas Mākslinieku savienības Starptautiskajā mākslas un izglītības centrā – Zvārtavas  pilī (Apes novads, 160km no Rīgas).


30.06 –  09.07. 2015

Radošais darbs Zvārtavā

 Programmā - paraugdemonstrējumi, pieredzes apmaiņa, semināri: 

Katram būs iedalītas divas lielās vāzes (viena būs jāatstāj LMS kolekcijai – izvēlas komisija), divi mazāki priekšmeti, krūzīte, krāsas, terpentīns, eļļa. Katram jāņem līdz individuālie darba rīki: otas, spalvas, špakteles, īpašie materiāli. 

Katru vakaru notiks dalībnieku prezentācijas. Jāiepazīstina ar sevi, savu mākslu, savu valsti, ģimeni, utt. (jāsagatavo flešu ar prezentāciju – slaidshows vai PowerPoints , apm. uz 15-20 min. Un „groziņš” – kaut kas garšīgs vai īpašs no savas valsts, kā arī tiek atbalstītas jebkuras aktivitātes - nacionālas spēles, dejas, dziesmas?! Piemēram, vienu gadu turku meitenes dejoja vēderdejas, citu reizi angliete dziedāja operas āriju, utt.

Vienu dienu iespējams organizēsim ekskursiju uz Cēsīm.

09. 07. 2015

ceturtdiena

Atvērto durvju diena Zvārtavā

Improvizēta izstāde Zvārtavas pilī. No rīta tiek izlikti visi darbi. Pārrunas ar katru autoru, atlase izstādei, foto fiksējums. Pēcpusdienā darbu novākšana un pakošana. Vakarā - simpozija noslēgums, parūku balle. (Mājas uzdevums – sagādāt vai izveidot parūku.)

10.07.2015

piektdiena

Pēc brokastīm plkst.11.00 izbraukšana no Zvārtavas.  (Lielais autobuss).

Atgriešanās Rīgā, iekārtošanās viesnīcā.

10.07.2015

piektdiena

Atskaites izstādes atklāšana Rīgas Porcelāna muzejā plkst. 17.00 

(no katra dalībnieka pa vienai vāzei vai šķīvim). Atlasa komisija.

Izmaksas katram dalībniekam: 

Baltie trauki – divas vāzes, divi mazāki priekšmeti, krūzīte – (95 Eiro ) - apmaksā LMS+VKKF
studentiem vāzes nebūs!

Darbu apdedzināšana – no simpozija budžeta

Vācu virsglazūras krāsas (Heraeus), terpentīns, eļļas – apmaksā VKKF

Lielais autobuss uz (no) Zvārtavu(as) – no simpozija budžeta

LATVIJAS DALĪBNIEKIEM - Jāmaksā pašiem  - 208 Eiro: (ar pārskaitījumu uz LMA kontu)

Pārskaitījuma pamatojums:

Dalībnieka vārds, uzvārds - Zvārtavas simpozijam
Latvijas Mākslas akadēmija
Kalpaka bulv. 13, Rīga, LV - 1867
Nod. maks. reģ. Nr. 90000029965

Konta Nr. LV12TREL9220514011000
Valsts kase
Kods TRELLV22

Dzīvošana Zvārtavas pilī (gultas vieta): 10 Eiro /dienā x 11 naktis =110 Eiro
Koplietošanas elektrība = 10 Eiro 
Ēdināšana: 8 Eiro/dienā x 11 = 88 Eiro 

LMA Studentiem : 
gultas vietu apmaksā LMS (Paredzēti sabiedriskie darbi!). Lūgums paņemt savu gultas veļu. 

Zvārtavas mājas lapa: www.zvartavaspils.lv 

Viens no mūsu projektiem: www.together2011.do.am

Atskaites izstāde Rīgas Porcelāna muzejā. No katra autora tiks izstādīta 1 vāze.

Ar cieņu,

simpozija kuratore Ženija Loginova
LMA Keramikas nod.
loginova@inbox.lv
Ja ir jautājumi – droši rakstiet, zvaniet!
Tālr: +371 29774138

Pieteikšanās forma

Vēlos piedalīties simpozijā. Esmu informēts(a) par noteikumiem un dalības maksu.

Vārds: ________________________ 

Uzvārds:_________________________

Dzimšanas datums: __________________                

Web adrese: _____________________

Mob.      _________________________  

E-pasts:    ________________________

Lūdzu, atzīmējiet:

•  ja esat veģetārietis(e) 

•  ja Jums ir kādas veselības problēmas, par kurām mums vajadzētu zināt un parūpēties..

Jūsu pieteikumu un CV (vai web-adresi ) lūdzu, sūtiet uz  loginova@inbox.lv

Paraksts:______________________      Datums: ______________________

© Visas tiesības aizsargātas

 .