Izstāde "Spītniece pilī"

No 2015.g. 8. janvāra līdz 30. decembrim

Biedrība “Latvijas Mākslinieku savienība” (LMS) ir aizsākusi izstāžu veidošanu arī Zvārtavas pilī, kur apskatāmas ekspozīcijas no Latvijas Mākslinieku savienības muzeja bagātīgās mākslas darbu kolekcijas izstāžu cikla „SAULES APMIRDZĒTIE”, kas parāda 20.gs.60.-80.gadu autoru darbu augstvērtīgo māksliniecisko kvalitāti un mākslas atšķirīgo stilistiku.

Izstāde “Spītniece pilī” vēsta par mākslas daudzšķautnaino raksturu un tā dažādajām niansēm, kas skatītāju neogotikas pils interjeros uzrunā īpaši emocionāli. Izstādē vērojama tekstilmākslas 20.gs.70.-80.gadu vērienīgā izpausme: lielizmēra gobelēni, kuri pauž tā laika iespējas: gan daudzveidīgās tehnikas, gan atšķirīgais saturs, gan variācijām bagātā stilistikas izpratne.

Tekstilmākslas kā mākslas veids sāka nostiprināties 1961. gadā, kad Valsts Mākslas akadēmijā (tagad. Latvijas Mākslas akadēmija) izveidoja Jaunās Tekstiliju mākslinieciskās noformēšanas nodaļu, kuru ilgus gadus vadīja mākslinieks Rūdolfs Heimrāts (1926–1992). 20.gadsimta 70.gados šīs nodaļas absolventi sevi gribēja pieteikt kā radošu, spēka pilnu un „bez robežām” esošu jauno paaudzi.

Ekspozīcija atklāj daudzveidīgo mākslas ainu un katra mākslinieka individuālos meklējumus: gan stilistiski dažādās figurālās kompozīcijas (Egils Rozenbergs, Aina Muze, Viesturs Bērziņš), gan smalki tonālie salikumi (Kristīne Pasternaka), gan dekoratīvie risinājumi (Zenta Logina un Elīza Atāre, Marija Karkovska un Aldis Karkovskis), gan latviskās dzīvesziņas caurstrāvojums (Aija Baumane, Astra Rubene).

Līdzās tekstilmākslai izstādīta ir arī gleznu ekspozīcija, kas atklāj 20.gs.70.-80.gadu glezniecības spēcīgo varenību, kurā raugoties var tikai apbrīnot dažādo autoru savdabīgo krāsu izvēli un tonalitāti, formu stilizāciju un dabas dažādo interpretāciju. Ekspozīciju daudzveidīgajā autoru klāstā, ir iespēja vērot Maijas Tabakas spēcīgo tēlu valodu, gan Induļa Zariņa emocionālo krāsa triepiena atraisītību, gan Birutas Delles sirreālistiski noslēpumaino tēlojumu.

Izstāde “Spītniece pilī” rosina domāt par mākslas savdabību un spītīgo iedabu turpināt mūs pārsteigt ar daudzveidīgi emocionālo tēlojumu.

Ekspozīcijas dizains: Igors Dobičins, tēlnieks, LMS prezidents un Jānis Purcens, gleznotājs

Teksts: mākslas zinātniece Baiba Guste

Latvijas Mākslinieku savienības muzeja darbi Zvārtavas pilī

Tekstila māksla

1858

Aija

Baumane

Likteņa gaita

vilna, lins, jaukta tehn.

320x227

1990

7890

Viesturs

Bērziņš

Noktirne

lins, vilna

310x200

1980

7169

Rita

Blumberga

Jāņu nakts

lins, džuta

248x265

1975

7916

Marija

Karkovska

Putni

lins, vilna

310x325

1980

1604

Aina

Muze

Metamorfozes

vilna, lins

100x300

1987

1683

Kristīne

Pasternaka

Putnu biedēkļi

vilna, lins

250x350

1988

7736

Egils

Rozenbergs

Pludmalē (Spēle II)

lins, vilna, jaukta tehn.

250x250

1979

8689

Egils

Rozenbergs

Cilvēks un daba

lins, vilna

340x250

1985

8247

Astra

Rubene

Baltmaize

lins, vilna

200x300

1983

Glezniecība

4708

Maija Tabaka

Ģimenes koncerts

130x150

 

5540

Maija Tabaka

Nakts

155x185

1988

5540

Maija Tabaka

Uz sēļu ceļa

146x170

1985

4151

Indulis Zariņš

Atmiņas par Kubu

90x100

1975

 

5911

Biruta Delle

Cilvēka ģeometrija

70x65

 

 

© Visas tiesības aizsargātas

 .