Izstāde "Laikabiedra portrets"

No 2015.g. 8. janvāra līdz 30. decembrim

Latvijas Mākslinieku savienības muzeja izstādē „Laikabiedra portrets” ir eksponēta neliela daļa no lielās biedrības kolekcijas, un šoreiz ir izvēlēti mākslas darbi, kas radīti dažādās mākslinieciskās izteiksmēs un stilistikā un nav bieži redzēti. Ekspozīcija rosina aizdomāties par portreta žanra robežu paplašināšanu no reālām personībām līdz portretiem kā asociatīviem tēliem.

Tēlniecības ekspozīcijā tiek uzsvērta skulptūras un plastikas izteiksmju dažādība materiāla izvēlē, formas stilistikā un faktūras nozīmībā. Latvijas tēlniecībā ir vērojama teicama formas plūduma izjūta, kas bāzēta tektoniski precīzā uzbūvē. 20.gadsimta 70.-80.gados portrettēlniecībā parādās liriskas noskaņas, kas atklājas emocionāli klusinātā iekšējā pārdzīvojumā vai spraigās formās uzsvērtā garīgā intensitātē, piemēram, Kārlis Stārasts „Koktēlnieka A.Bērnieka portrets” (1964).

Tēlniecībā cilvēka portretējumam, viņa būtības atklāšanā, svarīga loma ir materiālam, kas parāda rakstura maigumu, mundrumu vai nosvērtību. Bronzas portretu formveidē vērojami impulsīvāki ekspresijas meklējumi, kas pamatojas arī šī materiāla un lējuma tehnikas izvēlē, un bieži vien tas ir arī autora iekšējā būtībā pamatots izteiksmes veids, piemēram, ar spēcīgi izteikto emocionalitāti apveltītā tēlniece Valentīna Zeile savā daiļradē nekad nekopē dabu, bet to jūtīgi pārveido plastiskās formās, akcentējot portretējamā personību ( V.Zeile, „Kārlis Sebris”, 1976). Turpretī granīttēlniecībā šajā laikā parādās stilizācija un lakonisku, nosacītu formu valoda, akcentētējot galvas plastiskās īpatnības, bet skatienā ietverot dziļi emocionāla, intelektuāla cilvēka būtību, piemēram, Artas Dumpes draudzenes keramiķes Silvijas Šmidhenas portretā (A.Dumpe, „Silvijas portrets”, 1979). 20.gs.70.-80.gados populārs tēlniecības materiāls bija koks, un it sevišķi māksliniekus ieinteresēja darbs ar eksotiskajām sugām: no Vjetnamas ievestie sarkanie ozoli, sarkanie un parastie riekstkoki, Ganas sarkankoks, bet izmantots arī Latvijas ozols un citi. Īpaši jāuzsver tēlnieka Igora Vasiļjeva daiļrade, kas izjūtot koka specifiku un brīvi variējot māla modelī radīto ieceri, intuitīvi rod labāko risinājumu (I.Vasiļjevs, „Ļeņina prēmijas laureāts Māris Liepa Krasa lomā”, 1980). Autors vienmēr ir centies sastingušajā koka materialitātē iedvest cilvēka dvēseles dažādās noskaņas un rakstura izpausmes. Ekspozīcija parāda arī portreta dažādo stilistiku gan reālistisku ar impresionismam raksturīgo uzirdināto faktūras izteiksmi (A.Briede, „Meitenes portrets”, 1967), gan ekspresīvi romantizēto pašportretu (J.Rapa, „Pats sevī, 1980), gan pretnostatot dažādas formveides (T.Gaumigs, „G.Smeltera portrets”, 1985). Šī laika posma tēlniecība demonstrē bagātīgu formu valodu dažādos materiālos, tehnikās, stilistikā, kas ļauj variēt radot iejūtīgu personības atklāsmi.

Izstāde „Portrets” ir apliecinājums, ka 20.gadsimta 70.-80.gados mākslinieki bija atraisīti domāšanā un, atklājot arvien jaunus izteiksmes veidus, ir vēlējušies parādīt visdažādākās personības un tēlus.

Ekspozīcijas dizains: Igors Dobičins, tēlnieks, LMS prezidents

Foto: Ainars Gaidis

Teksts: mākslas zinātniece Baiba Guste

Latvijas Mākslinieku savienības muzeja darbi Zvārtavas pilī – Tēlniecība

5205

Maija

 

Balode

Matu mazgātāja

granīts

53x30x23

1974

5068

Aleksandra

Briede

Meitenes portrets

bronza

46x34x24

1968

5001

Lea

Davidova – Medene

Tēlnieka Ļeva Bukovska portrets,1957

bronza

70x53x38

1965.

5430

Arta

Dumpe

Silvijas portrets1979

granīts

80x40x35

1979

6003

Līze

Dzeguze

Pūcīte

koks

70x24x25

1990

5790

Tālivaldis

Gaumigs

Georga Smeltera portrets;1985

bronza

115x85x60

1985

5944

Tālivaldis

Gaumigs

Gunta

bronza

45x65x35

1988

5136

Kārlis

Stārasts

Artura Bērnieka portrets

koks

95x45x59

1972.

5477

Juris

Rapa (Tiščenko)

Pats sevī

bronza

50x33x33

1980

5485

Igors

Vasiļjevs- Penerdži

Ļeņina prēmijas laureāts Māris Liepa Krasa lomā.

koks

105x54x40

1980

5301

Valentīna

Zeile

Kārlis Sebris

bronza

65x47x66

1976

Sarakstu sastādīja Igors Dobičins

01.12.2015    

© Visas tiesības aizsargātas

 .