Latvijas Mākslinieku savienības Starptautiskais mākslas un izglītības centrs

Latvijas Mākslinieku savienības Starptautiskais Mākslas un izglītības centrs (SMIC) Zvārtavas pilī ir izveidots 1996.gadā. Centrs ir kļuvis par aktīvu, starptautiski atzītu simpoziju un mākslinieku radošo grupu rīkošanas vietu, nodrošinot arī bāzi mākslas skolu audzēkņu vasaras praksēm un starptautisko sakaru uzturēšanai. Pateicoties Kultūrkapitāla fonda projektu konkursos iegūtajam finansējumam, kā arī no dažiem starptautiskiem fondiem saņemtajam atbalstam, Zvārtavas SMIC pakāpeniski tiek veidota tehniskā aprīkojuma bāze, kas ir nepieciešama keramiķiem, tekstilmāksliniekiem, tēlniekiem un citu nozaru māksliniekiem radošo darbu izpildīšanai. 

Pils ēkas otrajā stāvā ir izveidotas darbnīcas gleznotājiem, ir uzsākta tehniskās bāzes izveide šķiedras māksliniekiem. 

Viens no SMIC darbības galvenajiem mērķiem ir jaunrades iespēju paplašināšana - gan konceptuālā izpratnē, veidojot saiknes starptautisku kontaktu un radošu ideju apritei, gan jaunu tehnoloģisko iespēju apguves jomā. Zvārtavas pilī apmeklētājiem ir pieejama plaša laikmetīgās mākslas objektu izstāde. Tā ir izkārtota divos stāvos kādreizējā staļļa ēkā, kas tagad ir kopta un tiek izmantota pastāvīgajai izstādei "Reanimācija". Šajā ekspozīcijā ir ietverti saistošākie un radoši intriģējošākie 80. un 90.gados tapušie objekti un konceptuālie risinājumi, kuri pirms uzstādīšanas tiek sakārtoti un restaurēti. Katru gadu šīs ekspozīcijas tiek papildinātas ar jauniem objektiem. 

Zvārtavā regulāri tiek rīkoti starptautiski semināri un simpoziji dažādās mākslas nozarēs, kā arī tiek organizēti vasaras plenēri un nometnes mākslas skolu audzēkņiem un Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem.  Zvārtavas simpozijos piedalās pārstāvji arī no tālākiem kontinentiem, no ASV, Ķīnas, Japānas u.c., kā arī tiek veidota radoša sadarbība ar Eiropas valstu māksliniekiem. 

Zvārtavā ārzemju mākslinieki var iepazīties ar Latvijas mākslu un realizēt sadarbības projektus ar vietējiem māksliniekiem. Tie ārzemju mākslinieki, kuri ir uzturējušies Zvārtavā, atzinīgi novērtē gan vietu un skaisto apkārtni, gan tās tehniskās ierīces, kuras ir līdz šim iegādātas. Jāatzīst, ka tieši tehniskais nodrošinājums ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem veiksmīgai latviešu un ārzemju mākslinieku sadarbībai Zvārtavā.

© Visas tiesības aizsargātas

 .