Zvārtavas pils un teritorijas sakopšanas darbi

Cien. LMS biedrenes un biedri, LMS centienu atbalstītāji, mākslas mīļi, līdzcilvēki!

Latvijas Mākslinieku savienība, veicot īpašumu sakārtošanas darbus, aicina katru no tās biedriem un topošajiem biedriem iesaistīties un piedalīties Zvārtavas pils un tās apkārtnes sakopšanas talkās. 

© Visas tiesības aizsargātas

 .